gurji

குருஸ்ரீ பகோரா - வைரவாக்கியம்

உனது வாழ்நாள் ஒவ்வொன்றாக குறைந்து கொண்டிருக்கின்றது. இறந்தவனையும், நடந்தவைகளையும் சிந்தித்து என்ன பயன். மீதி இருக்கும் காலத்தில் நீ உன் ஆன்மாவின் மேன்மைக்காக சிந்தி!

குருஸ்ரீ பகோரா

திங்கட்கிழமை, 07 January 2019 19:04

சக்திபீடம்-12-ஐ/ஐம்

சக்திபீடம்-12-ஐ/ஐம்

ஓம்நமசிவய!

திருவாக்கும் செய்கருமம் கைகூட்டும் செஞ்சொல்
பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கும்- உருவாக்கும்
ஆதலால் வானோரும் ஆனை முகத்தானைக்
காதலால் கூப்புவர்தம் கை.

#*#*#*#*#

எண் சக்திபீடம்-12

அட்சரம் ஐ/ஐம்(பன்னிரண்டாவது சமஸ்கிருத உயிர்எழுத்து)
தோன்றிய இடம் காஞ்சிமாநகரம்.கம்பாநதிக்கரை;.
அட்சரதேவிகள் ஜஷ்வர்யாத்மிகாதேவி/ஷுஷ்கரேவதிதேவி
அங்கம் இடுப்புஎழும்பு
பைரவர்/இறைவன் கங்காளர்/குரு
அங்கதேவி/இறைவி தேவகர்ப்பா/ காளிகாம்பாள்
பீடங்கள் காமகோட்யை நம
51-ல் நம் உடலில் கீழ் உதடு
ஊர் காஞ்சி
அருகில் அரக்கோணம் அருகில்
மாகாணம்/நாடு தமிழ்நாடு

இது காமகோடி எனும் மகாசக்தி பீடம். காஞ்சி- மகளிர் இடுப்பில் அணியும் ஒட்டியாணாம் எனப் பொருள். உடலின் மத்ய பாகம் இடுப்பு நிலமங்கையின் ஒட்டியாணம் போல் தென்படுவதால் இந்த புனித இடம் காஞ்சி எனப்பட்டது. காஞ்சிபுரத்தின் காளி கோவில் எனப் பிரசித்தி பெற்ற கோவில். ஆதி காமாக்ஷி / ஸ்ரீஆதிபீட பரமேஸ்வரி / ஸ்ரீ காளிகாம்பாள் எனப் போற்றுவர். இங்கு ஓர் அபூர்வ லிங்கம்-திருமேனியில் டமரு, கட்கம், கபாலம், சூலம் ஏந்திய சக்தியம்மன் வீராசனத்தில். இது சக்தி லிங்கம் எனப்படும். அன்னபூரணி, கமடேஸ்வரர், சாஸ்தா, நாகர்களை தரிசிக்கலாம். கர்பகிரகத்தில் காளிக்கு சதுர் புஜங்கள்-வலது கரங்களில் அங்குசமும், ஆபய முத்திரையும், இட்து கரங்களில் பாசம், அட்சய பாத்திரத்துடன் காட்சி

அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.
மூன்று முகங்கள்- ஆறு கரங்கள்- வலப்புற கரங்களில் சக்ரம், திரிசூலம், வரமுத்திரை, இடது கரத்தில்- சங்கு, கதை, அபய முத்திரையுடன் காட்சி.
தியானஸ்லோகம்:
ஐகா ரக்யா சுஷ்க பூர்வா ரேவதீ த்ரி சிரா ஹிதா
மயூ ரகா ஷட் புஜேயம் ரக்த கேஷைச்ச ஸம்வ ருதா
அர் தைர் தத்தே கரைஷ் சக்ரம் திரிசூலம் ச வரம் ததா
வாமை ஷங்கம் கதாம் குர்வீம் கரைர் தத்தே பயம் ததா:

#####

திங்கட்கிழமை, 07 January 2019 19:00

சக்திபீடம்-11-ஏ/ஏம்

சக்திபீடம்-11-ஏ/ஏம்

ஓம்நமசிவய!

அருளெனும் கடல்முகந் அடியர் சிந்தையாம்
பொருள் பெருநிலஞ் சிவபோக முற்றிட
வரமழை உதவி செவ்வந்து யானையின்
திருவடி இணைமலர் சென்னி சேர்த்துவோம்.

#*#*#*#*#

 

எண் சக்திபீடம்-11
அட்சரம் ஏ/ஏம்(பதினோராவது சமஸ்கிருத உயிர்எழுத்து)
தோன்றிய இடம் தீஸ்தா நதிக்கரை-த்ரிஸ்ரோதஸ்
அட்சரதேவிகள் ஏகபாதாதேவி/ ரேவதிதேவி
அங்கம் நெற்றிமடிப்பு
பைரவர்/இறைவன் அம்பர்
அங்கதேவி/இறைவி ப்ராமரீ
பீடங்கள் திரிஸ்ரோதஸ் நம
51-ல் நம் உடலில் மேல் உதடு
ஊர் த்ரிஸ்ரோதா
அருகில் ஜல்பைகுரி-20. கி.மீ.-வைகுந்த்பூர் வனக்கேட்டம்
மாகாணம்/நாடு மே.வங்காளம்

இது திரிஸ்ரோதஸ் எனும் மகாசக்தி பீடம். மேற்கு வங்காளத்தின் ஜல்பைகுரி மாவட்டத்தில் ஜல்பைகுரி நகரிலிருந்து 20 கி.மீ தொலைவில் தீஸ்தா நதிக்கரையில் திரிஸ்ரோதா. அரசு, ஆல், வன்னி ஆகிய மூன்று மரங்களும் ஒன்றோடு பின்னிப் பிணைந்து இருக்கும் விருட்சம். மூன்று கால பூஜைகள். சிம்ம வாகனம். பூசாரியை புட்டாதேவ் பாஸ்ராப் என்பர். கர்பகிரகத்தில் தேவி நீலத்திருமேனி- எட்டு கரங்களுடன்.

அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.

சிவந்த நிறமேனி- முக்கண்களோடு இருபது கரங்கள் கொண்டவள். வலது கரங்களில்- சக்ரம், சூலம், பாசம், கட்கம், கமண்டலம், ருத்ராட்சமாலி, சின்முத்திரை, புகண்டி, முத்கரம், வரமுத்திரையும், இடது கரங்களில்- சங்கு, பிண்டி, சந்திரன், மான், கேடயம், கபாலம், தகனத் தீச்சட்டி, குறுந்தடி, கதை, அபயமுத்திரையுடன் காட்சி. சிம்ம வாகனம்.
தியானஸ்லோகம்:
ஏகாராக்யா ரேவதீ ஸ்யாத் தசாஸ்யா ருண்டமாலி நீ
ரக்தா விம்சத் புஜா ஸிம்ஹவா ஹநா பால லோச நா
கரைர் தத்தே சக்ர சூல பாச கட்க கமண்டலாந்
அக்ஷ ஸூத்ரம் ச சித் முத்ராம் புகண்டீம் முத்தரம் வரம்
வாமே தத்தே கரைச் சங்கம் பிண்டீந் தும்ருக கேடகாந்
கபாலம் தஹநம் சோஷம் தண்டம் சைவ கதா பயௌ:

#####

திங்கட்கிழமை, 07 January 2019 18:57

சக்திபீடம்-10-லூ/ல்ரூம்

சக்திபீடம்-10-லூ/ல்ரூம்

ஓம்நமசிவய!

முக்கண் ஒருத்தன் மற்றென்னுள வாரி முயங்குதலான்
மிக்க வெண்கோடொன்று மேசிதையா நிற்கும் வெள்ளறிவை
உக்க கருமத மேகரு மாசை ஒழிக்கும் அருள்
புக்கம் செம்மேனி மனஞ் செம்மையாகப் புணர்த்திடுமே.

#*#*#*#*#

எண் சக்திபீடம்-10
அட்சரம் லூ/ல்ரூம்(பத்தாவது சமஸ்கிருத உயிர்எழுத்து)
தோன்றிய இடம் ஏகாம்பர க்ஷேத்திரம்
அட்சரதேவிகள் லூகாரதேவி/ லூஞ்ச்சகாதேவி
அங்கம் மணிக்கட்டு
பைரவர்/இறைவன் சரவணாநந்தநாதர்
அங்கதேவி/இறைவி காயத்ரி
பீடங்கள் ஏகாம்பராயை நம
51-ல் நம் உடலில் இடது கன்னம்
ஊர் புஷ்கரம்
அருகில் ஆஜ்மீர் அருகில்
மாகாணம்/நாடு ராஜஸ்தான்

இது ஏகாம்பர எனும் மகாசக்தி பீடம். வித்யார்த்திகள் தவம் செய்யுமிடம். காய்த்ரி பீடம் கொண்ட தலம் இது. எனவே காயத்ரி பீடம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. முத்தேவிகளின் உறைவிடம்(சாவித்ரி, காயத்ரி, சரஸ்வதி)புஷ்கரம்.

அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.

சிகப்பு நிறமேனி- பத்து கரங்கள்- புஷ்பதந்தம் என்ற யானை வாகனம். வலது கரங்களில்- திரிசூலம், பாசம், முஸ்லம், பிறை போன்ற அரிவாள், வரமுத்திரை, இடது கரங்களில்- கட்கம், கதை, கத்தி, கேடயம், அபய முத்திரையுடன் காட்சி.
தியானஸ்லோகம்:
லுகாரா லூஞ்ஜி காரக்யைஷா புஷ்ப தந்த கஜாச் திதா
ரக்தா தச புஜார் தேந தக்ஷாதி க்ரமச கரை
த்ரிசூலம் பாச முஸலம் சந்த்ர ஹாஸ வாரந் சுபாந்
வாமை கரி கட்கடே கதா சக்த்ய பயாம் ஸ்ததா:

#####

திங்கட்கிழமை, 07 January 2019 18:48

சக்திபீடம்-9-லு/லும்

சக்திபீடம்-9-லு/லும்

ஓம்நமசிவய!

தலைவாரி கடுக்கைமாலைத் தனிமுதல் சடையிற் சூடும்
குழவி வெண்திங்கள் இற்றகோட்டது குறையென்றெண்ணிப்
புழைநெடுங்கரத்தாற் பற்றிப் பொற்புற இனைந்து நோக்கும்
மழைமதக் களிற்றின் செய்ய மலரடி சென்னி வைப்பாம்.

#*#*#*#*#
எண் சக்திபீடம்-9 

அட்சரம் லு/லும்(ஒன்பதாவது சமஸ்கிருத உயிர்எழுத்து)
தோன்றிய இடம் ஆம்ராத கேசவரம் 
அட்சரதேவிகள் லூகாரதேவி/ லுதும்பராதேவி
அங்கம் வலதுகன்னம்
பைரவர்/இறைவன் சக்ரபாணி
அங்கதேவி/இறைவி கண்டகீஸ்வரி
பீடங்கள் ஆம்ராத கேசவராய நம
51-ல் நம் உடலில் வலது கன்னம்
ஊர் தாமோதர்குண்ட்
அருகில் மஸ்டாங் மாவட்டம்
மாகாணம்/நாடு நேபாளம்

இது ஆம்ராத கேசவரம் எனும் மகாசக்தி பீடம். இங்கு தனாதிகர்களாக யஷ, யஷிகள் இருந்து வழிபடுவோருக்கு செல்வத்தை வழங்குவர். இங்கு செய்யும் ஜபங்கள் சித்தி அடையும். கன்னம் விழுந்தபோது ஏற்பட்ட பள்ளங்கள் பனிக்காலத்தில் மலை உருகி நீர் பெருக்கெடுத்து இவைகள் நிறைந்து ஏரிகளானது- தாமோதர்குண்ட் எனப்பட்டது. தேவிக்கு கண்டகி சண்டி, காளி கண்டகி, நாராயணி, கண்டகீஸ்வரி எனப் பலப் பெயர்கள்.

அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.

பச்சை நிறமேனி- எட்டு கரங்கள். புலி வாகனம்- மஞ்சள் வண்ண ஆடை. வலப்புற கரங்களில் திரிசூலம், பாசக்கயிறு, உடுக்கை, வரமுத்திரை, இடப்புற கரங்களில்- கத்தி, கபாலம், குறுந்தடி, அபயமுத்திரையுடன் காட்சி.
தியானஸ்லோகம்:
லுதம்பரா லுகாராக்யா ஷ்யாமா வ்யாக்ர வரஸ்திதா
சதுர் முகாஷ்டா ஹஸ்தேயம் தத்தேஸ்த்ராணி கரை பரை
த்ரிசூலம் பாச டமரு வராந் வாம கரை ஸ்ததா
கட்கம் கபால முஸலா பயாந் பீதாம்பரா சூபா:

#####

திங்கட்கிழமை, 07 January 2019 18:36

சக்திபீடம்-8-ரூ/ரூம்

சக்திபீடம்-8-ரூ/ரூம்

ஓம்நமசிவய!

வேழமுகத்து விநாயகனைத் தொழ வாழ்வு மிகுந்துவரும்!
வெற்றி முகத்து விநாயகனைத் தொழ புத்தி மிகுந்துவரும்!
வெள்ளைக்கொம்பன் விநாயகனைத்தொழ துள்ளியோடும்
தொடர்ந்த வினைகளே! அப்பமும் பழம் அமுதும்
செய்தருளிய தொப்பையப்பனை தொழ வினையறுமே!

#*#*#*#*#

எண் சக்திபீடம்-8 

அட்சரம் ரூ/ரூம்(எட்டாவது சமஸ்கிருத உயிர்எழுத்து)
தோன்றிய இடம் அற்புதாசலம்
அட்சரதேவிகள் ரூகாரதேவி/ ரேனுகாதேவி
அங்கம் இடதுகன்னம்
பைரவர்/இறைவன் தண்டபாணி
அங்கதேவி/இறைவி விஷ்வேசி/ராகினி
பீடங்கள் அற்புதாசலாயை நம
51-ல் நம் உடலில் இடது மூக்கு மடிப்பில்
ஊர் ராஜமுந்திரி-படித்துறை
அருகில் கோதாவரிநதிக்கரை
மாகாணம்/நாடு ஆந்திரா

இது அற்புதாசலம் எனும் மகாசக்தி பீடம். இவள் ஆசாரப் ப்ரியை. முக்தி அளிப்பவள். கோதாவரி நதிக்கரையில் கோவில் இல்லை. எனவே ராஜமுந்திரி நதிக்கரையே சக்தி பீடமாக கருதப்படுகிறது. இவள் ராகிணி /விஷ்வ மாத்ரிகா / விஷ்வேசி எனப்படுகின்றாள். பைரவர் தண்டபாணி / வத்சநாபா என அழைக்கப்படுகிறார். இவள் ஆசாரப் ப்ரியை. மங்களம், முக்தி அளிப்பவள்.விரம மார்கானுஷ்டத்தை அனுசரித்தால் சித்தி பெறலாம்.

அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.

வெண்மை நிற மேனி- ஆறு முகங்கள் ஆறு கரங்கள்- வலது கரங்களில்-சூலம், பாசம், வ்ரமுத்திரை, இடது கரங்களில்- கத்தி, கதை, அபய முத்திரையுடன் காட்சி. சிம்மவாஹனம்.
தியானஸ்லோகம்:
ரூகா ராக்யா ரேணு கேயம் ஷடாஸ்யா ஷட்புஜா ஸிதா
சூலம் பாசம் வரம் தக்ஷே வமே கட்க கதா பயாத்
ததாநா ரக்த ஸிம் ஹஸ்தா க்ரூரா லோக பயங்கரீ:

#####

திங்கட்கிழமை, 07 January 2019 18:31

சக்திபீடம்-7-ரு/ரும்

சக்திபீடம்-7-ரு/ரும்

ஓம்நமசிவய!

தடக்கை ஐந்துடைத் தாழ்செவி நீள்முடிக்
கடக்களிற்றைக் கருத்துள் இருத்துவாம்!
கணபதி என்றிடக் கலங்கும் வல்வினை
கணபதி என்றிடக் காலனும் கைதொழும்
கணபதி என்றிடக் கருமமாதலால்
கணபதி என்றிடக் கருமமில்லையே!

#*#*#*#*#

 எண் சக்திபீடம்-7 

அட்சரம் ரு/ரும்(ஏழாவது சமஸ்கிருத உயிர்எழுத்து)
தோன்றிய இடம் புரணாகிரி
அட்சரதேவிகள் ருத்திதாயி/ ருதுதாமாதேவி
அங்கம் மூக்கு
பைரவர்/இறைவன் காலபைரவர்
அங்கதேவி/இறைவி மகாகாளி/
பீடங்கள் பூர்ணசைலாயை நம
51-ல் நம் உடலில் வலது மூக்கு மடிப்பில்
ஊர் பூர்ணகிரி
அருகில் உத்ராஞ்சல் மாநிலத்தி; நைனிடால் மாவட்டத்தில் நேபாள எல்லையை ஒட்டி அமைந்துள்ளது.
மாகாணம்/நாடு உத்ராஞ்சல்

இது புரணாகிரி எனும் மகாசக்தி பீடம். யோகம் ஸித்தியைப் பெற்று பூரணமடையும் இடமாக மந்த்ராதிஷ்ட தேவதைகள் பிரத்தியேகமாகக் காட்சி அளிக்கும் இடம். உத்ராஞ்சல் மாநிலத்தில் நைனிடால் மாவட்டத்தில் நேபாள எல்லையை ஒட்டி தன்னாஸ் கிரமத்தில் அமைந்துள்ளது. டெல்லியிலிருந்து- தனக்பூர் வரை இரயில் பயணம். பின்னர் நடை பயணம். அடிவாரத்தில் தேவியின் தாமிரச் சிலை. மலை உச்சியில் அம்பாள் உருவச் சிலை இல்லை. மேடையில் இருக்கும் லிங்கமே செந்தூரம் பூசப்பட்டு அம்பாள்- பகவதி ஸ்வரூபமாக பாவிக்கப்படுகின்றது. ஊற்று நீரை வேறு எதற்கும் பயன் படுத்தக் கூடாது. உற்று நீர் உற்பத்தியாகும் இடத்தில் நம்மீது பட்ட நீர் மீண்டும் அந்த குட்டையில் விழாதாவாறு இருக்க வேண்டும். அருகில் உள்ள மரத்தில் பக்தர்கள் நேர்திக்கடனாக வெண்கல மணிகளை கட்டியுள்ளனர். நவராத்தி ஒன்பது நாட்கள் மட்டுமே இங்கு பக்தர்கள் அதிக அளவில்.

அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.

ரக்த வண்ண நிறமேனி. வலப்புற கரங்களில் பசம், வரமுத்திரை, இடது கரங்களில் அங்குசம், அபய முத்திரையுடன் காட்சி.
தியானஸ்லோகம்:
ருதுதாமா ருகாராக்யா ரக்தவர்ணா வ்ருஷ ஸ்திதா
தக்ஷே பாசவரௌ தத்தே ததா வாமேங்கு சாபயௌ:

#####

சக்திபீடம்-7அ -ரு

எண் சக்திபீடம்-7அ
அட்சரம் ரு
அட்சரதேவிகள் ருத்திதாயி
அங்கம் மூக்கு
பைரவர்/இறைவன் த்திரியம்பக்
அங்கதேவி/இறைவி சுநந்தா
பீடங்கள்
51-ல் நம் உடலில்
ஊர் சிகார்பூர்
அருகில் சுநந்தாநதிக்கரை
மாகாணம்/நாடு பங்களாதேஷ்

ஹவுராவிலிருந்து பாரிஸால் வரை இரயில் பயணம். அங்கிருந்து ஷிகாபூர்வரை பேருந்து பயணம். சுநந்தா நதிக்கரையில் அழகான சூழலில் அமைந்துள்ளது.
அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.

#####

திங்கட்கிழமை, 07 January 2019 16:49

சக்திபீடம்-6-ஊ/ஊம்

சக்திபீடம்-6-ஊ/ஊம்

ஓம்நமசிவய!

உள்ளமெனுங் கூடத்தில் ஊக்கமெனுந் தறிநிறுவி யுறுதியாகத்
தள்ளரிய அன்பென்னுந் தொடர்பூட்டி இடைப்படுத்தித் தறுக்ட்பாசக்
கள்ளவினைப் பசுபோதக் கவளமிடக் களித்துண்டு கருணையென்னும்
வெள்ள மதம்பொழிச் சித்தி வேழத்தை நினைந்து வருவினைகள் தீர்ப்பாம்.

#*#*#*#*#
எண் சக்திபீடம்-6 - 

அட்சரம் ஊ/ஊம்(ஆறாவது சமஸ்கிருத உயிர்எழுத்து)
தோன்றிய இடம் மகோதயா/காதிபுரம்/கன்யாகுப்ஜம்/கன்னோசி/கன்னோஜ்/குஸூமாபுரம்
அட்சரதேவிகள் ஊர்த்வகேஷி/ ஊர்ஜஸ்வலாதேவி
அங்கம் வலதுசெவி
பைரவர்/இறைவன் சுந்தரானந்தர்
அங்கதேவி/இறைவி ஷேமகிரி/காளிதேவி
பீடங்கள் கன்யாகுப்ஜாயை நம
51-ல் நம் உடலில் இடது காது
ஊர் கன்னோஜ்
அருகில் கான்பூர்-80.கி.மீ
மாகாணம்/நாடு உத்தரபிரதேசம்

இது கன்யாகுப்ஜம் எனும் மகாசக்தி பீடம். கங்கை யமுனை நதிகளுக்கிடையே உள்ளது. பிரம்மன் முதலிய தேவர்கள் தீர்த்தமாக உள்ளனர்.

அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.

ரக்த சிவப்பு நிறமேனி- நான்கு கரங்கள் வலது கைகளில் கத்தியும் வரமுத்திரையும், இடது கைகளில் கேடயமும் அபய முத்திரையுடன் காட்சி. புலி வாகனம்.
தியானஸ்லோகம்:
ஊகாரோர் ஜஸ்வலா தேவீ சார்தூல வர வாஹநா
ரக்தா சதுர்புஜ தத்தே கட்க கேட வரா பயாத்:

#####

திங்கட்கிழமை, 07 January 2019 16:45

சக்திபீடம்-5-உ/உம்

சக்திபீடம்-5-உ/உம்

ஓம்நமசிவய!

அகரமென அறிவாகி உலகம் எங்கும் அமர்ந்து அகர உகர மகரங்கள் தம்மால்
பகருமொரு முதலாகி வேறும் ஆகிப்பலவேறு திருமேனி தரித்துக் கொண்டு
புகாரில்பொருள் நான்கினையும் இடர்தீர்ந்தெய்தப் போற்றுநருக்கறக் கருணை புரிந்தல்லார்க்கு
நிகரில் மறக்கருணை புரிந்தாண்டு கொள்ளும் நிருமலனைக் கணபதியை நினைத்து வாழ்வாம்!

#*#*#*#*#
எண் சக்திபீடம்-5 

அட்சரம் உ/உம்(ஐந்தாவது சமஸ்கிருத உயிர்எழுத்து)
தோன்றிய இடம் காஷ்மீரம்
அட்சரதேவிகள் உமாதேவி/உக்ரா
அங்கம் மேல்கழுத்து
பைரவர்/இறைவன் த்ரிசந்தேஷ்வரர்
அங்கதேவி/இறைவி மகாமாயா
பீடங்கள் புரஷ்திரகாஷ்மீராயை நம
51-ல் நம் உடலில் வலது காது
ஊர் அமர்நாத்
அருகில் ஸ்ரீநகர் அருகில்
மாகாணம்/நாடு காஷ்மீர்

இது காஷ்மீர எனும் மகாசக்தி பீடம். சதிதேவி அமர்நாத் பனி லிங்கத்தில் ஐக்கியம் ஆனதால் அமர்நாத் பனி லிங்கத்தையே தேவி ஸ்வரூபமாக பாவித்து வணங்குவர். யார் இங்கு எந்த தேவதை மந்திரத்தை ஜபித்தாலும் அவருக்கு மந்திர சித்தியாகும்.

அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.

வெண்மை நிறமேனி- ஆறுகரங்களில் வலது கைகளில் திரிசூலம், அங்குசம், வரமுத்திரை, இடது கைகளில் பாசம், கதை, அபய முத்திரையுடன் காட்சி.
தியானஸ்லோகம்:
உக்ராதேவீ ஹயுகாராக்யா ஷட்புஜா ஸிம்ஹகா ஸிதா
தக்ஷே சூலாங்குச வராந் வாமே பாச கதா பயாத்:

#####

திங்கட்கிழமை, 07 January 2019 16:36

சக்திபீடம்-4-ஈ/ஈம்

சக்திபீடம்-4-ஈ/ஈம்

ஓம்நமசிவய!

வஞ்சகத்தில் ஒன்றானைத் துதிக்கை மிகத் திரண்டானை வணங்கார் உள்ளே
அஞ்சரண மூன்றானை மறை சொலுநால்வாயனை அத்தன் ஆகித்
துஞ்சவுணார்க் கஞ்சானைச் சென்னியனை யாறானைத் துகளெழானைச்
செஞ்சொல்மறைக் கெட்டானைப் பரங்கிரி வாழ் கற்பகத்தைச் சிந்தை செய்வோம்.

#*#*#*#*#

 எண் சக்திபீடம்-4, 

அட்சரம் ஈ/ஈம்(நான்காவது சமஸ்கிருத உயிர்எழுத்து)
தோன்றிய இடம் கோஹாப்பூர்/கோல்பூர்/கோல்கிரி/கோலாடிபட்டணம்
அட்சரதேவிகள் ஈஷிணிதேவி/ ஈஷ்வரி
அங்கம் நேத்திரம்
பைரவர்/இறைவன் க்ரோதீசர்
அங்கதேவி/இறைவி மகாலட்சுமி,/கோலாபுரேசி
பீடங்கள் பௌண்ட்ரவர்த்தனயை நம கரவீரபீடம்
51-ல் நம் உடலில் இடது கண்
ஊர் கோல்ஹாப்பூர்
அருகில் மும்பை/,பூனா
மாகாணம்/நாடு மகாராஷ்டிரா

இந்த சக்தி பீடத்தை ரௌத்ர பீடம் எனும் மகாசக்தி பீடம் என்பர்.. இவறை மகிஷாசுரமர்த்தினி மகாலக்ஷ்மி என்பர். இவள் விஷ்ணுவின் பத்தினி இல்லை. கரங்களில் கமல மலர் கிடையாது. இருபுறமும் யானைகள் இல்லை. சிரத்தில் சிவலிங்கம். சக்தியும் சிவனும் சேர்ந்த தரிசனம். சிம்ம வாகனம். இங்கு மந்திரங்களை ஜபித்தால் மந்திர சித்தி கிட்டும்.

அன்னிய படையெடுப்பினால் ரகசியமாக ஒளித்து வைக்கப்பட்ட சிலை சாம்பாஜி மகராஜினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 20.09.1712-ல் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து அபிசேகம் செய்ததால் சிலை நலிய ஆரம்பிக்க வஞ்ரலோக் மருந்து காப்பு செய்து அபிஷேகம் இல்லாமல் பஞ்சகால பூஜை நடைபெறுகின்றது.

பிரகாரத்தில் மகாகணபதி, மகாலிங்கம், மகாகாளி, மகாசரஸ்வதி, ஸ்ரீயந்திரம் ஆகிய சன்னதிகள்.

ஐந்து கோபுரங்கள் நான்கு வாயிலகள். கிழக்கு- உஜலை, தெற்கு-காத்யாயினி, மேற்கு-ஸித்த படுகேஸ்வரர், வடக்கு-கேதாரர். வீற்றிருக்கின்றனர்.

எட்டுத்திக்குகளில் கிழக்கில்-அமரேசர், தென்கிழக்கில்-கோபேஸ்வரர், தெற்கில்-வீரபத்திரர், தென்மேற்கில்-ஸித்தேஸ்வரர், மேற்கில்-பாகேஸ்வரர், வடமேற்கில்-வடேஸ்வரர், வடக்கில் ராமேஸ்வரர் வடகிழக்கில் ஸங்கமேஸ்வரர்.

அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.

பொன்னிற மேனி- வலது மேல்கரத்தில் அங்குசம், கீழ்க் கரத்தில் வரமுத்திரை- இடது மேல் கரத்தில் தர்ப்பம், கீழ் கரத்தில் அபய முத்திரை யுடன் காட்சி.
தியானஸ்லோகம்:
ஈஸ்வரீ ஸ்வர்ண வர்ணாபா வ்ருஷாரூடா ஸிதாம்சுகா
சாரிகாம் ச வரம் தக்ஷே வாமே தத்தேம் குசாபயௌ:

#####

திங்கட்கிழமை, 07 January 2019 16:32

சக்திபீடம்-3-இ/இம்

சக்திபீடம்-3-இ/இம்

ஓம்நமசிவய!
பண்ணியம், ஏந்தும் கரந்தனைக்காக்கிப் பால்நிலா மருப்பமர் திருக்கை
விண்ணவர்க்காக்கி அரதனக் கலச வியன்கரம் தந்தைதாய்காக்கி
கண்ணில் ஆணவ வெங்கரி பிணித்தடக்கிக் கரிசினேற் கிருகையும் ஆக்கும்
அண்ணலைத் தணிகை வரைவளர் ஆபத்ச் சகாயனை அகந்தழீஇக்களிப்பாம்.

#*#*#*#*#
எண் சக்திபீடம்-3 

அட்சரம் இ/இம்(மூன்றாவது சமஸ்கிருத உயிர்எழுத்து)
தோன்றிய இடம் காட்மாண்டு-நேபாளம்/நேபாலா/நைபாலா
அட்சரதேவிகள் இந்திராணி/இளாதேவி
அங்கம் பிருஷ்டம்
பைரவர்/இறைவன் கபாலி
அங்கதேவி/இறைவி குஹ்யேஸ்வரி
பீடங்கள் நேபாலாயை நம
51-ல் நம் உடலில் வலது கண்ணில்
ஊர் காட்மாண்டு
அருகில் பாகமநதிக்கரை
மாகாணம்/நாடு நேபாளம்

இது நேபாலா/நைபாலா எனும் மகாசக்தி பீடம். இடுப்பிற்கு கீழே மறைக்கப்பட வேண்டிய அங்கங்கள்- குல்ஹா-அந்த புனித அங்கம் குல்ஹா ஈஸ்வரி என்று அழைக்கப்பட்டு பின்னர் குஹ்யேஸ்வரி ஆனார்.

அட்சர சக்தி மகிமை, அங்க மகிமை, தலமகிமை, பைரவர் மகிமை ஆகிய நான்கையும் கொண்ட புனித இடமே மகா சக்தி பீடம்.

வெண்ணிற மேனி- மதஜலம் பெருகும் வெள்ளையானை வாகனம்- வலதுமேல் கரத்தில் சந்த்ரஹாசம், கீழ்க் கரத்தில் வரமுத்திரை- இடது மேல் கரத்தில் கதை, கீழ்க் கரத்தில் அபய முத்திரை யுடன் காட்சி.
தியானஸ்லோகம்:
மாதவ ஸூக்ஷ்ம ஸம்ஞச்ச வித்யா தக்ஷிண லோசநம்
கந்தர்வ பாஞ்ச ஜந்யச்ச இடகாரச்ச மகாங்குர:

#####

புகைப்பட தொகுப்பு

வீடியோ தொகுப்பு

தலைவர்

குருஸ்ரீ பகோரா கயிலைமணி ப.கோவிந்தராஜன்.
துணைக்கோட்டப் பெறியாளர்
(பணி ஓய்வு). பி.எஸ்.என்.எல்.
ஈரோடு-638 001.
-94428 36536,75982 36536.
-0424 2280142
Email:[email protected]

மேலும் அறிய...

செயலாளர்

மா.முத்துச்சாமி.
மக்கள் செய்தி தொடற்புத் துறை
(பணி ஓய்வு).
ஈரோடு-638 001.

மேலும் அறிய...

பொருளாளர்

கோ.ரவிசங்கர். எம்.இ., எம்.பி.ஏ
என்ஜினியரிங் மேனேஜர்.
எல்& டி. கட்டுமானப்பிரிவு,
சென்னை-600 089.

மேலும் அறிய...

அறங்காவலர்

ம.செந்தில் இளவரசன்.
உரிமையாளர், ‘இந்தியன்’ உதிரி பாகங்கள்.
தாம்பரம்-600 048.

மேலும் அறிய...

பொருளடக்கம்

13847642
All
13847642
Your IP: 172.69.63.74
2019-11-22 20:42

செய்திமடல்

புகுபதிகை படிவம்

 

tree-2.jpg tree-1.jpg tree-3.jpg
orrgan-3.jpg organ-2.jpg orrgan-1.jpg
eye2.jpg eye3.jpg eye1.jpg
blood-03.jpg blood-01.jpg blood-02.jpg