gurji

குருஸ்ரீ பகோரா - வைரவாக்கியம்

வாழ்க்கையில் குறிக்கோள் எதுவும் இல்லாதவர்கள் எவ்வழி சென்றாலும் ஒன்றுதான்.!
புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:18

வேள்வித் தீ ஓம்புதல்!

Written by

ஓம்நமசிவய!

விநாயகனே வல்வினையை வேர் அறுக்க வல்லான்
விநாயகனே வேட்கை தணிவிப்பான்
விநாயகனே விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாம்
தன்மையினால் கண்ணில் பணிமின் கணிந்து!

#####

வேள்வித் தீ ஓம்புதல்!

214. குற்றம் என்பதில்லா மேலான வானத்தில் வாழ்பவரும், நிலத்தில் வாழ்பவரும், எட்டு திசைகளில் வாழ்பவரும், அத்திக்குகளுக்கு உரிய திக்பாலகர்களும் வேதத்தை முதன்மையாக கொண்டு வேள்விகளைச் செய்தால் நன்மை பெறுவர்.

215. ஆவின் நெய்யை வார்த்து வேள்வியைச் செய்யும் அரிய மறையிலே வந்த அந்தணர்கள் சுவர்க்கத்தை விரும்பி இதைச் செய்து தானம் அளித்து உணவை உண்பர். தம் விதியை தாமே நிச்சயித்துக் கொள்ளும் உண்மை நெறியை அறிந்தவர்கள் தன் தலைமேல் அறிவைச் செலுத்தி வாழ்வர்.

216. இல்லறத்தில் இருக்கும் அந்தணர் வெளியில் செய்யும் அக்னியின் தத்துவத்தை அகத்தில் உணர்ந்து மனைவியுடன் சேர்ந்து செய்து உண்மைப் பொருளை உணர்ந்து சிவசக்தியாக் நினைந்து யாமத்தில் இதை செய்வது சரியான் துணையான மேன்மையுடைய ஓர் தூய நெறியாகும்.

217. ஆணும் பெண்ணும் அருளை எண்ணி சேர்ந்தால் குண்டலினி மேலோங்கி சிற்சக்தி இருள் விலகி ஒளளியாய் நிற்கும். இந்த நிலை எய்தாமல் சுக்கிலம் சுரோணிதம் கலப்பினால் விளைந்த ஆணும் பெண்ணும் பறவைகளாக மாற்றம் பெற்று இரண்டும் மயக்கம் அடைந்திருக்கும்.

218. நெய்யினால் எரியும் தீச்சுடர் நெடுஞ்சுடராக எரிவதுபோல் புருவமத்தியில் விளங்கும் சுடரின் இயல்பை அறிந்தவரின் மலங்கள் நீங்கும் நாளாகி அந்நாளே நன்னாளாக விளங்கும். எப்போதும் நிலை பெற்று நிற்கும் செல்வம் அச்சுடரான எம்பெருமான் சிவனே!.

219. யோனியான குண்டத்துள் எரியும் அக்னியை தீப்பந்தத்தைப் போல் மேலே எழும்புமாறு செய்தால் வினைகளும் நோய்களும் முடிவினை அடையும். கீழே இருந்து மேலே நிலை பெற்றால் வினை முதலியவைகளும் அழியும், அதனை தாங்கியுள்ள வினைகளையும் தீக்கிரையாக்கி மேலும் அவை ஏற்படாமல் காக்கும்.

220. பெருஞ் செல்வம் கேட்டைத்தரும் என முன்னே அருளிய அரிய ஞானச் செல்வத்தைத் தந்த தலவன் எம்பெருமான் சிவனை நாடினால் மேலான சிவத் தீ சிரசில் இருப்பதை உணர்ந்து ஞானச் செல்வத்தை நாடி அக்னி வேள்வி செய்வார்.

221 ஒளியின் சுடராக இருப்பவன், அழிவில்லாத அந்த சிவபெருமான் என் உள்ளத்தில் ஒளிசுடராக எழுந்தருளி கண் ஒளியாய் விளங்குபவன். உலகு ஏழையும் கடந்த குளிந்த சுடரானவன். அப்பெருமானே வேள்வித் தலைவனும் ஆவான்..

222. உடலில் எல்லா அக்னி செயலுக்கும் சிவனே காரணமாகி உதவுபவன். இறந்தபின் சூக்ம உடலில் பொருந்தியிருப்பவன். நெய்யைப் பெற்ற ஆடை உரம் பெறுவதைபோல வாசன வடிவ வினைகள் ஒன்றாகி கடலைப் போல் பெருகிவிடும். ஆன்மா சிவத்தை நினைப்பதால் ஒலிக்கும் நாதஒலியால் அவ்வினைகள் கெட்டுவிடும்.

223. சிரசிற்கு தீயைக் கொண்டு போகும் ஆற்றல் உடையவர் வைதீகத் தீயை பத்தினியுடன் வளர்த்தவர் மறுமையில் பிரம்ம லோகம் முதலியன சென்றும் இம்மையில் ஓங்கு புகழும் அடைவர்.

####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:15

நல்குரவு-வறுமை!

Written by

ஓம்நமசிவய!

பிடி அதன்உரு உமை கொளமிகு கரியது
வடிகொடு தனதடி வழிபடும் அவர் இடர்
கடிகணபதி வர அருளினன் மிகு கொடை
வடிவினர் பயில் வலி வலமுறை இறையே!

#####

நல்குரவு-வறுமை!

209. உடுட்திக் கொண்டிருக்கும் ஆடை கிழிந்து பயன்படுத்த முடியாமல் போவதுபோல் வறியவர் வாழ்வும் பயன் இல்லாதது. அவர்களைச் சேர்ந்த உறவுகளும் அன்பு இல்லாது அகல்வர். கொடுத்தல் இல்லாமல். வரவு இல்லாமல் மிகிழ்ச்சி இல்லாமல் நாட்டில் திரிந்து கொண்டிருந்தாலும் நிமிர்ந்த நடையில்லாமல் இயங்குபவராயினர்.

210. பொழுது புலர்ந்தால் வயிற்றுக்கு உணவிட வேண்டும் என் அதற்கான உணவான அரிசி முதலியவற்றைத் தேடும் உயிர்களே! எந்தக் குழியை நிரப்பினாலும் இறைவன் அருள் பொருந்திய புகழைத் தேடிப் பிறவிக்கு காராணமான வினை நீங்கப் பெறின் வயிறும் நிரம்பிவிடும்.

211. வயிற்றை நிரப்ப பொன்னைத் தேடும் உயிர்களின் வயிற்றைக் குறையாமல் நிரப்புதல் அனைவருக்கும் அரிதானது. அக்குழியை நிரப்பும் திருவடி ஞானம் பெற்றால் பிறவிக்கு காரண்மான வினை நீங்கி வயிற்றுப் பிணியும் நீங்கும்.

212. ஒவ்வொரு பிறவியிலும் தொடரும் உறவுகள் வினைகளை விடக் கொடியவை. உயிரானது வாழ்நாளை முடித்து உடலை விட்டு நீங்குவதற்கு முன்பே உலகப் பொருளை விட்டு மாறி உண்மைப் பொருளை நாடிப் பிறவிக் குழியைத் தூர்த்து பசிப்பிணியையும் போக்கலாம்.

213. வினைகளுக்கு காரண்மான ஆறு அத்வாவின் வழி வினைகளை ஈட்டி, உடம்பு முதலிய ஐம்பொறிகளும் புலன்களும் மேல் நின்று உயிருக்கு எண்ணற்ற துன்பங்களைத் தந்ததினால் கொடிய வினைகள் வாழ்வை வேதனைப் படுத்தின. அதனால் வாழ்க்கையை வெறுத்தவன் வறுமை நீங்க ஈசனை வேண்டி நின்றான்.

#####

ஓம்நமசிவய!

திகட சக்கரச் செம்முகம் ஐந்துளான்
சகட சக்கரத் தாமரை நாயகன்
அகட சக்கர விண்மணியாவுறை
விகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம்!

#####

பிறர்மனை விரும்பாமை!

201. அன்பு கொண்ட மனைவி அகத்தில் இருக்க அவளை விட்டு பிறரால் காக்கப்படும் மனைவியை விரும்புகின்ற காமுகர் செயல் வீட்டில் உள்ள பழுத்துப்போன பலாப்பழத்தை உண்ணாமல் காட்டில் பழுத்துள்ள ஈச்சம்பழத்தை பெறத் துன்பப் படுவது போன்றது.

202. செம்மையாக வளர்க்கப்பட்டு கிடைத்த இனிய மாம்பழத்தை சேமிப்பு பொருளாக அறையில் வைத்துவிட்டு தகுதியற்ற புளியம் பழத்திற்காக மரக்கிளையில் ஏறி ஆலோசனை இல்லாமல் வருந்துவர். பிற மனைவியை விரும்பினால் கெடுதலே உண்டாகும்..

203. பொருள்களிடத்து பிடிப்பு கொண்டவரும் அறிவை குறைத்து ஆளும் அறியாமையான இருளில் தோன்/றிய மின்னொளி போன்ற சிறிய அறிவைப் பெரிது என்றெண்ணுபவரும் மருட்சி கொண்ட மங்கையரிடம் மய்க்கம் கொண்டு அதை மாற்ற முடியாமல் வருந்துவர்.

#####

மகளிர் இழிவு!

204. இலை முதலானவற்றால் அழகுடன் குலை மிகுந்த அழகுடன் இருந்தாலும் எட்டிப் பழம் உண்ணுவதற்கு ஏற்றதல்ல. அதுபோல் கொங்கை அழகைக் காட்டி புன்முறுவல் செய்து கவர்ச்சி காட்டும் மங்கையிரிடம் இருந்து விலகி அவரிடம் செல்லும் எண்ணத்தைவிட்டு விட வேண்டும்..

205. அடுத்த மனையில் புகுந்து அந்த மனைக்குரிய மங்கை விரும்புவது என்பது மலைச் சுனையில் புகும் நீர் மூழ்குபவரைத் தன்னுள் இழுத்து தன் குழிக்குள் சிக்க வைப்பதுபோல் சிக்க வைக்கும். கனவு போலத் தோற்றமளிக்கும் அந்த மங்கையரிடம் ஏறப்ட்ட இன்பம் மற்றும் சிறிய அன்பை உண்மையானது என எண்ணக்கூடாது.

206. அழகுடன் கூடிய வாழ்வை அடைந்துள்ள இளைய பெண் யானையைப் போன்ற பெண்கள் மழையைக் கண்ட புல்போன்று தழைத்திருந்தாலும் மயங்கிய் தேவரைப் பார்த்தால் முன்பு தம்மை புணர்ந்தவரை வெளியே இருங்கள் என்றும் கூறி ஒரு குறிப்பும் இல்லாமல் வெளியில் தள்ளி அனுப்பிவிடுவர்.

207. உலக மங்கையரோடு புணர்வதால் என்ன பயன் உண்டாகிவிடும்!. உண்மையான பொருளை உள்ளத்தில் கொண்ட ஞானியரும் கூறும் விதியும் அதுவே!. மங்கையர் புணர்ச்சி வெளியே ஆலைக் கரும்பின் சுவையைப் போன்று இனிமையாகவும் அகத்தே வேம்பிலை போலவும் கசக்கும் தன்மையுடையது.

208. ஆடவர் தம் சுக்கிலத்தை பாசி படிந்த மங்கையர் கருங்குழியில் நட்டு இன்பத்தை அடைவர். அவரைத் தடுத்து நிறுத்தாவிட்டால் மறைவாகச் செல்லக்கூடிய சிறிய வாயிலில் நுழைந்தாவது போய்க் கெட்டு அழிவர்.

#####

ஓம்நமசிவய!

மண்ணுல கத்தினிற் பிறவி மாசற
எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக்
கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்றுமா முகப்
பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்!

#####

கொல்லாமை!

197. இறைவனைப் பற்றியுள்ள நல்ல ஆசான் பூசைக்கு பலவகை மலராக உள்ளது மற்ற உயிர்களைக் கொல்லாமையே. கண்மலர் ஒளியே மாலையாகும். ந்ல்லறிவு கொண்ட உயிரின் அசைவில்லா மனமே நல்ல தீபமாகும். இவை கொண்டு பூசித்தால் உயிர் விளங்கும் இடம் தலை உச்சியே.

198. கொல் என்றும் குத்தென்றும் கூறும் விலங்கை ஒத்த உயிர்களை இயமதூதர் உறுதியான கயிற்றால் கட்டி செல் என்றும் நில் என்றும் அதட்டி தீயையுடைய நரகத்தில் நீண்டகாலம் நிற்க என்று நிறுத்துவர்.

#####

புலால் மறுத்தல்!

199. பொல்லாத தீய உணவான புலாலை உண்ணும் புலயரை எல்லோரும் பார்க்கும் படியாக இயமதூதர்கள் செல்லை பற்றி எடுத்துக் கொண்டு போவது போல் தீப்பொருந்திய நரகத்தில் முதுகை கீழ்பக்கமாகக் கிடத்தி வைப்பர்.

200. கொலை, களவு, காமம், பொய்பேசல், கள் ஆகிய ஐந்து பாவங்களை விலக்கி சிரசில் இறைவன் திருவ்டியைக் கண்டு இன்பம் அடைபவரை அப்பாவங்களும் அவற்றால் வரும் துன்பங்களும் நீங்கி அவர்கள் பேரின்பத்தில் இருப்பார்கள்.

#####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:07

உயிர் நிலையாமை!

Written by

ஓம்நமசிவய!

அல்லல்போம், வல்வினைபோம், அன்னை வயிற்றில்
பிறந்த தொல்லை போம், போகாத் துயரம் போம்,
நல்ல குணமதிகமாம் அருணை கோபுரத்துள் மேவும்
கணபதியைக் கைதொழுதக் கால்!

#####

உயிர் நிலையாமை!

187. தழைக்கும் செம்மையான தளிரையும், குளிர்ச்சி மலரையும் உடைய பூங்கொம்பில் தோன்றுபவை யாவும் சருகாக மாறுவதைக் கண்ட உயிர்கள் அப்போதே இறைவனின் திருவடிகளை துதிக்க மாட்டார். இயமனிடமிருந்து அழைப்பு வந்தபோதும் இறைவனை வணங்க அறியாதவர்கள் அவர்கள்.

188 .பிரமன், திருமால், உருத்திரன், மகேசன், சதாசிவன் ஆகிய ஐவரும் தங்களது தொழிலை செய்ய உடலாகிய ஒரு நிலம் விளைந்து கிடந்தது. அவர்கள் ஐவரும் அவ் உடலைப் பாதுகாத்து உயிர்க்கு வினைப் பய்னை அளித்து வருவார்கள். ஐவர்க்கும் தலைவன் சிவபெருனிடமிருந்து வினை நுகர்வு முடிவு வந்தால் இவர்கள் அந்த உடம்பாகிய சடலத்தை விட்டு காலத்தைக் கழிப்பர்.

189. மண்ணால் ஆன உடம்பு ஒன்று அதனுள் உயிர்ப்பை விடுத்தலும் நிறுத்தலும் ஆகிய இரண்டும் உண்டு. அந்த உடம்பை எனது என பற்றி ஆளும் ஜீவனின் கருவிகளும் இருக்கின்றன. அங்கு உள்ள அரசனான உயிர் உடலைவிட்டு நீங்கினால் மாயையான மண்ணிலிருந்து வந்த உடல் மீண்டும் மண்ணாய் ஆகும்.

190. சிரசின் ஈசான் திசையில் விளங்கும் சிவன் வாக்கு வடிவாய் இருந்து நடிப்பவன், வெந்து அழியும் உடலினுள்ளே தீயாய் உள்ள உருத்திரன் அழிகின்ற உடம்பில் உள்ளான் என்பதை அறியாமல் உடலைத் தாங்கும் அரிய உயிரையும் அறியாதவர்கள்.

191. சிவ சூரியன் வான் திசை பத்திலும் சென்று உணர்ந்து உணர்வு மயமாக விளங்கி உடலில் பரவி அறிகின்றவன். உலக உயிர்கள் இதனை அறியவில்லை. உலக உயிர்கள் நான் என்ற அகங்காரம் கெட்ட ஞானியரோடு கலந்திருக்கும் மாயத் தன்மையையும் உணர்வதில்லை..

192. திருத்தி ஒழுங்கு செய்து நெய்யப்பட்ட பட்டாடை ஓர்நாள் கிழிந்துபோகும். என்ற உண்மையை உலக உயிர்கள் அறிவதில்லை.. கருமை நிறம் கொண்ட மயிர் எனச் சொல்லப்படுவது ஒருநாள் நரைமயிர் ஆவதும் உலகில் பிறப்பதும் இறப்பதும் சிறுபொழுதே என்பதை உலக உயிர்களே உணருங்கள்.

193. இடைகலை, பிங்கலை, சுழுமுனை ஆகியன இடம் பெற்ற உடலான பானைக்கு வித்து என்கிற அரிசி ஒன்றாகும். உடலில் உள்ள சந்திர சூரிய அக்னி என்ற அடுபிற்கு பிராணன், அபானன், சமானன், உதானன், வியானன் ஆகிய ஐந்து வாயுக்களும் விற்காகும். உடல் அக்னியில் விந்தைக் கொடுத்து மதிஅமுதத்தை அடையுங்கள் உடலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாட்கள் வீணாகப் போகின்றன.

194. இன்பத்தை தேடிடும் வண்டுகள் பூக்களில் உள்ள மணம் வீசும் தேனை உண்ணும். அதுபோல் உயிரானது அகத்தாமரையில் இன்பத்தை நாடி நினைத்தாலும் சோமசூரியாக்னி என்ற ஒளியிலே விளங்கும் சிவன் வெளியே நிற்கும் மனத்தில் கருத்தில் விளங்குவான்.

195. இப்பிறவியில் இன்பம் தரும் நன்னெறியை நாடி ஒழுக்கத்துடன் இருங்கள். நிலமான ஒளிமண்டலத்தை விரும்பி பெருமானை துதித்து பாடுங்கள். உயிர்களாய் பிறந்த நல் ஊழ்வினையைப் பெற்ற அரியவர்க்கு சொல்லப்போனால் விதி பற்றி விளக்க வேண்டியது ஏதுமில்லை.

196. வேண்டாத பிறர்க்கு தீங்கு செய்யும் வஞ்சனை, பொய் மிக்க தீய சொற்களை பேசி அறத்தின் முறைகெட்டு நிற்காதீர். ஆசையில் பேராசை கொண்டு பிறர் பொருளை விரும்பாதீர். எல்லா வகையிலும் மேம்பட்ட பண்புகளை உடையவராகுங்கள். உண்னும்போது நாடிவந்தோருக்கு ஒர் அகப்பை அளவாவது உணவை கொடுத்து பின் உண்ணுங்கள்.

#####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:05

இளமை நிலையாமை!

Written by

ஓம்நமசிவய!

முன்னவனே! யானை முகத்தவனே! முத்திநலம்
சொன்னவனே! தூய மெய்ச் சுகத்தவனே!
மன்னவனே! சிற்பரனே! ஐங்கரனே!
செஞ்சடையஞ் சேகரனே! தற்பரனே! நின்தாள் சரண்!

#####

இளமை நிலையாமை!

177 .கிழக்கில் தோன்றி மேற்கில் மறையும் சூரியனைக் கண்டும் அறிவில்லாதவர்கள் நிலையாமையை உணரமாட்டார். அது போன்றே இளமையும் வளர்ந்து சில நாளில் மூப்பு அடைந்து இறந்து படும் என்பதைக் கண்டும் வியன் உலக மாந்தர் இளமையின் நிலையாமையை உணரமாட்டார்.

178. பல ஆண்டுகள் அறியாமையிலே கழிந்துவிட்டன.. உயிர்களுக்கு தந்தையான சிவபெருமானை யாரும் தன் உடலில் நிலைபெறுமாறு செய்து அந்த அகண்ட ஒளியில் பேரறிவைப் பெறுபவர் இல்லை. நீண்ட காலம் உலகில் வாழ்ந்தாலும் தூண்டும் விளக்கின் சுடர் போன்ற இறைவனை அறியாதவராயினர்.

179. சிறிது சிறிதாக தேய்ந்து இறுதியில் இற்று ஒழியும் இளமை, முதுமை அடைந்தபின் அரிய செயல்கள் செய்ய முடியாதவை ஆகின்றன. உயிர் உடலில் செழுமையாக இருக்கும்போதே கங்கை பாய்ந்து மறைந்த சடையை உடைய சிவபெருமானை நினைந்து அவனிடம் பொருந்துங்கள்.

180. மெல்லிய இயல்பு கொண்ட பெண் கரும்பை பிழிதெடுக்கும்போது வரும் சாற்றை விரும்புவதுபோல் இளமையில் என்னை விரும்பினர். அப்படி விரும்பப்பட்ட நான் தாமரை அரும்பு போன்ற முலையையும் அழகிய அணியை அணியும் பெண்னுக்கு இளமையில் இனிமையானவகவும் முதுமையில் எட்டிக் காயைப் போலவும் கசப்பானவன் ஆனேன்.

181. பாலன், இளையவன், முதியவன் எனவும் பல பருவங்கள் மாறுபடுவதை உயிர்கள் அறியர். இந்த உலகத்தைக் கடந்து அதற்கு மேல் உள்ள அண்டங்களையும் கடந்து நிற்கும் இறைவன் திருவடியை மென்மேலும் பொருந்த விரும்புகின்றேன் நான்.

182. காலை எழுந்தவர் மாலை உறங்கச் செல்வது ஒரு வாழ்நாள் குறைத்தலைப் போன்றதே. அவ்வாறு வாழ்நாளைக் குறைக்கும் ருத்திரன் மிகுந்த சினம் கொண்டவனாகிலும் பொருந்தி நிற்பவர்க்கு இன்பம் அளிப்பவன்.

183. பருத்த ஊசியைப் போன்ற் ஐம்புலன்களும் ஒரு பையைப்போல் உடலில் இருக்கின்றன். இந்த ஐம்பொறிகள் பறந்துபோய் உண்ணும் காக்கை போன்றவை. சிரசில் பனிப்படல்ம் போல் ஒளிரும் ஒளியில் இந்த ஐம்பெறிகளும் அமைந்தால் ஐந்து பெறிகளைவுடைய உடலின் நினைவு நீங்கி விடும்.

184. குளிர்ந்த சந்திரனும் வெப்பமான சூரியனும் உலக உயிர்களின் உடம்பில் இருந்து அவரின் வாழ்நாளை அளந்து கொண்டிருப்பர் என்பதை யாரும் அறியவில்லை. முப்பது வயதிற்குள் ஆன்மக் கலையை அறிந்து வான்பேறு அடைபவர், அதை அறியாமல் இருப்போர் வினைக்கு உட்பட்டு அழிவர்.

185 பொருந்திய பதினாறு கலைகள் உடன் நிற்பதைக் கண்டும் கீழானவர் அக்கலைகள் வழி சென்று மேல் இருக்கும் சிவனை சேர்வதில்லை. சினம் கொண்ட காலன் உருத்திரன் மீண்டும் கருப்பையில் வைத்தபின் அதிலே மீண்டும் பிறவி அடைவர். அவர்கள் மனமயக்கம் அழியாதவர்கள்.

186. நெறியில் சென்று சந்திரமண்டலத்தில் இருந்து இளமை நீங்காதிருக்கும்போது நந்தியம் பெருமானை பாடல்களினால் துதியுங்கள். அவ்வாறு துதிப்பாடல்கள் செய்து பிராண இயக்கம் நடைபெறுவதை உணராமல் தியானம் செய்து உண்மையை உணர்ந்தேன்.

#####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 07:03

செல்வம் நிலையாமை!

Written by

ஓம்நமசிவய!

யானை முகத்தான் பொருவிடையான்சேய் அழகார்
மான மணிவண்ணன் மாமருகன் மேனிமுகம்
வெள்ளக் குமிழி மதத்து விநாயகன் என்
உள்ளக் கருத்தின் உளன்!

#####

செல்வம் நிலையாமை!

168. அருளைச் செய்யும் அரச பதவியும், யானைப் படையும், தேர்ப்படையும், பொருட் குவியலும் பிறர் கவர்ந்து கொண்டு போவதற்கு முன்பு அரிவு நிறைந்த உயிருடன் நிலையான செல்வத்தை உடைய இறைவன் திருவடிகளை அடைந்து விடின் மயங்கும் உயிர்க்கு பினையாக மாதவம் செய்பவன் இருப்பான்.

169. ஒளியுடைய வானத்து சந்திரன் ஒளிகுன்றி இருளாய் ஆவதைப்போல் தளர்ச்சி யடைந்து குறைந்து போகும் செல்வத்தை யாரும் கூறிக்கொண்டிருக்காமல் பொருள் மயக்கம் நீங்கி நாடுங்கள் தேவர் தலைவனான சிவபெருமானை அவ்ர் மழை மேகம்போல் பெருஞ்செல்வத்தை உண்டாக்குவார்.

170. ஒருவருடைய நிழல் யாருக்கும் பய்ன்படுவதில்லை. இதை அறிந்தும் அறிவற்றவர்கள் தம்மிடம் உளள செல்வம் அயலானது என்/று நினையாமல் தமக்கு உதவும் என நினைக்கின்ரனர். உடலுடன் ஒன்றாய் பிறந்த உயிர் உயிர் போதும்போது உடலைவிட்டு செல்கின்றது. அகக்கண்ணில் உள்ள நிலையான ஒளியை உடல் இருக்கும்போதே கண்டுகொள்வாய்!

171. மலரின் மணத்தைக் கண்டு தேனை சேகரிக்கும் வண்டு அதை பாதுகாப்பாக மரக்கிளையில் ஓர் அடையில் காக்கும், அந்த வண்டிற்கு கொடுதல் செய்து ஓட்டிவிட்டு அந்த தேனை அபகரிப்பர் வேடர். அதுபோல் செல்வத்தைக் கவர்ந்து செல்பவர் செல்வம் உடையவனுக்கு தீமை செய்வர்.

172. நிலையற்றது செல்வம் என நன்றாக அறிந்து தெளியுங்கள். அதனால் அச்சம் கொள்ளாதீர். ஆற்றின் வெள்ளம்போல் பெருகி வளரும் செல்வத்தை கண்டு மயங்காது செல்வப்பற்றை நீக்கி மேன்மையான அருள் செல்வத்தை பெறுங்கள். உயிரை உடலினின்று பிரிக்கும் இய்மன் வரும்போது அச்செல்வத்தை விட்டு நீங்கமுடியும்.

173. மகிழ்வுடன் அடைகின்ற பரம்பரைச் செல்வமும் தானே முயன்று ஈட்டிய் செல்வமும் ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்துச் சென்று கவிழும் படகைப் போன்றவை.. அழியும் நிலை கொண்ட உடலுக்கு ஒரு பேறாகச் சேர்த்து வைத்துள்ளதை நினைத்து அதனை பெருக்கிக்கொள்ள அருள் நிறைந்தார் எண்ணமாட்டார்.

174. மனைவியும் மக்களும் உயிர்க்குதவாத பொருளை எமக்கு எவ்வளவு எனக்கேட்பர். இதை தவிர்த்து உற்ற இடத்தில் உதவும் ஒளிப்பொருளான சிவத்தை நினைவில் கொண்டு அதைப் பெருக்கிக் கொள்பவர் கூவி அழைக்கும் துணையை பெறுவர்.

175. உலக வாழ்வில் ஆசை விருப்பமுடன் அதிகமானது. உண்மைப் பொருளை அறிவார் யாருமில்லை. உடலின் இயக்கத்தை நிறுத்தும் தறியான சுழுமுனை செல்லும் வழிகள் ஒன்பது உள்ளன. உறவு முறைச் சொன்ன தாயாரும், உறவினரும் வந்து வணங்கியபின் சுடுகாட்டை காட்டிக் கொடுத்து விட்டு சென்றுவிடுவரே!

176. உயிர் உடலை விட்டுச் செல்லும்போது வெல்வதற்கு வேறு எதுவும் இல்லையாதலால் அண்ணல் சிவபெருமானை நினையுங்கள். உயிரை உடலிலிருந்து வேறுபடுத்த எமதூதர்கள் மரண வேதனை படுத்துதல் இயல்பு. அந்த மரண வேதனையை தடுப்பது இறைவனின் எண்ணமே!

#####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 06:58

யாக்கை நிலையாமை!

Written by

ஓம்நமசிவய!

ஏத்தி எனதுள்ளம் நிற்குமால் எப்பொழுதும்
மாத்தனி வெண்கோட்டு மதமுகத்துத் தூத்தழல் போல்
செக்கர் திருமேனிச் செம்பொற் கழலைங்கை
முக்கட் கடாயானை முன்

#####

யாக்கை நிலையாமை!

143. ஒரே மண்ணில் செய்த இரு பாண்டங்களில் தீயில் சுட்ட பாண்டம் வன்மையுடன் இருக்கும். தீயினால் சுடாத பாண்டம் விண்ணிலிருந்து நீர் பெய்தால் கரைந்து மண்ணாகும். அதுபோல் திருவருள் வழி நில்லாத உடல் மீண்டும் பிறப்பதற்கு காரணமாகி உடலை அழித்து எண்ணிலாத உயிர்கள் இறக்கின்றனவே.

144. வினை போகங்களை அனுபவித்த உடல் குறிப்பிட்ட காலத்தில் நீங்கும். இன்பங்கள் கண்டு அனுபவித்த மனைவியும் மக்களும் அப்போது வரமாட்டார். வாழ்ந்த காலத்தில் மேற்கொண்ட நோன்பின் பயன்களும் ஞானமும் தவிர மற்றது எதுவும் இறந்தவரின் கூடவராது.

145. உடலில் உயிர் நீங்கிய பின் ஊரார் கூடி அலது ஓலமிட்டு அவன் பெய்ரை நீக்கி அது பிணம் எனச் சொல்லி முட்செடிகள் நிறைந்த சுடுகாட்டில் கொண்டுபோய்க் கொளுத்துவர். இப்படி ஒருத்தர் இருந்தார் என்பதை மறக்க நீரில் குளித்து அவர் எண்ணங்களை நீக்கி விடுவர்.

146. உடம்பு என்ற வீட்டிற்கு இரண்டு கால்கள், உத்திரம் போன்ற முதுகுத்தண்டு ஒன்று, அதன் பக்கத்தில் உள்ள எழும்புகள் முப்பத்திரண்டு இவை அனைத்தையும் போர்த்தி மூடப்பட்ட தசையான கூரை ஓரு காலத்தே நீங்கி விட்டால் உயிர் அதனுள்ளே மீண்டும் புகா.

147 உயிர் உடலைவிட்டு நீங்கும்போது கபம் மிகுந்து பல பிறவிகளில் ஏற்பட்ட தொடர்புகள் எல்லம் ஒழியும். உடம்பு நீங்கியது. பக்க எழும்பின் வன்மை போனது. மூக்கில் கைவைத்து உயிரில்லையென் உணர்ந்து ஆடையால் போர்த்தி மூடிக் கொண்டுபோய்க் காக்கைக்குப் பலியிட்டு-வாக்கரிசியிட்டு இறுதிக் கடன்களைச் செய்வார்.

148. நல்ல முறையில் சமைத்த உணவை உண்டார். இளம் பெண்டிருடன் இன்பம் அனுபவித்தார். இடப்பக்கம் சற்றே வலிக்கிறதென்று மனைவியிடம் சொல்லி கீழே படுத்தவர் எழுந்திராமல் அப்படியே இறந்து விட்டார்.

149. ஒருவன் மாடவீடு கட்டி மகிழ்வோடு வாழ்ந்திருந்து பலரும் பார்க்க ப்ல்லக்கில் ஏறி பொது இடத்தில் தாழ்ந்தவர்க்கும், சமமானவர்க்கும், மேலானவருக்கும் ஆடைகளை வழங்கினான். உயிர் நீங்கிய பின் அவன் மக்கள் அப்பா என்று அழைத்தனர். ஆனால் அவன் மீண்டும் உயிர்பெற்று எழவில்லை.

150 .இனிமையான் சொற்களைப் பேசி நிச்சயம் செய்து மணம் செய்து கொண்ட மணைவி கணவரின் அன்பு கசந்து நினைவும் மறந்து அவர் இறந்தபின் பாடையில் வைத்து பொருத்தமாய் அழுது பற்றையும் சுட்டு எரித்து பிண்டம் இடுவர். எண்ணே பரிதாபம் இது.

151. நாடி பார்ப்பவர் இனி பயினில்லை முடிந்துவிட்டது எனக்கருத்து சொல்லியபின் எண்ணங்கள் கெட்டு இயக்கம் நின்றபின் நெய்யிட்டு பிசையப்பட்ட சோற்றை உண்ணும் வாய் முதலிய் ஐம்பொறிகளும் செயல் அற்றன. மைபூசிய கண்ணை உடைய மனைவியும் செல்வமும் உலகில் இருக்க உடம்பை விடுவித்து உயிர் நீங்க விடை கொள்ளும் முறை இதுவோ!

152. உடல் எனும் பந்தல் பிரிந்தது. உயிர் நிலையான பண்டாரம் நிலை குலைந்து உடலில் உள்ள ஒன்பது துவாரங்கள் ஒரே சமயத்தில் அடைபட்டு துன்பம் மிக்க காலம் விரைவக வந்து சேர அன்பு கொண்ட சுற்றத்தவரும் அழுது விட்டு நீங்கிச் செல்வர்.

153. நாட்டின் தலைவன் ஊருக்கும் தலைவன் சுடுகாட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லும் பாடையில் இறந்தபின் ஏறிக்கொண்டு செல்ல. நாட்டில் உள்ளவர் இறுதிக் கடன் செய்து பின் வரவும் பாடையின் முன் பறை கொட்டியும் நாட்டின் தலைமகன் காட்டிற்கு செல்லும் முறை இதுவோ!

154. தொன்னூற்றாறு தத்துவங்களை உள்ளடக்கிய ந்ல்ல மதிலால் செய்யப்பட்ட கோவிலில் வாழ்பவர், செம்மையாகச் செய்யப்பட்ட மதில் பொருந்தி கோவில் நிலை கெட்டபின் அதில் வாழ்ந்த அனைவரும் ஓட்டமெடுத்து விடுவரோ!

155 .தேன் சிந்தும் நறுமண மலர்களை அணிந்த மனைவியும் செல்வமும் வீடும் இவ்வுலகில் தங்கிட உயிர் நீங்கிய உடலை பாடையில் வைத்து ஊரின் வெளியில் பொதுவாய் அமைந்த சுடுகாட்டிற்கு எடுத்துச் சென்று மயக்கத்துடன் பாடையினின்று எடுத்து வைத்து சிதைமூட்டினர்.

156. சுடுகாட்டில் தீ வைத்து அனைவரும் நீங்கியதைப் பார்த்த பின்பும் மக்கள், தங்கள் உயிர் உடலை விட்டு நீங்காது என்று எண்ணி தான் தேடும் அரிய பொருள்களிலே மயக்கம் அடைந்து அப்பொருளைத் தேடுதற்கு அலையும் மக்கள் தன் நிலை மாறாமல் நின்று வருந்துகின்றனர்.

157. ஆரவாரம் செய்து எழும் சுற்றத்தாரும் மனைவி மக்களும் ஊருக்கு புறத்தே உள்ள நீர்த்துறையை அடைந்து பின் நீங்குவர். அவர்கள் அப்படி நீங்கியபின் வாழ்க்கைக்கு முக்கியமாக உள்ள் தலையை மறைத்து விறகு இட்டு தீயை மூட்டுவர். பின் நீரில் தலை முழுகுவார்கள் அவர்கள் நீதியில்லாதவரே!

158. நிகரில்ல உடல் முழுவதும் வளமை மிக்க முன் இடமான கருப்பையான குளத்தில் சுரோணிதம் என்னும் மண்ணைக் கொண்டு பிரமன் என்ற குயவன் படைத்தது அது. மண்ணால் ஆன குடம் உடைந்தால் அதை ஓடு என்பர். அதை உதவும் எனப் பாதுகாப்பர். உடல் என்ற கலம் உடைந்தால் வீட்டில் வைத்திருக்க மாட்டார்கள் .இதுவே உலக இயல்பு!.

159. உடலில் ஐந்து பொறிகளும் ஆறு ஆதரங்களும் உள்ளன, எலும்பின் இனைப்புகள் முப்பது. அவற்றின் மீது போர்த்தப்பட்ட பந்தலும் ஒன்பது. வரிசையாய் உள்ள எலும்புகள் பதினைந்து. இவை எல்லாம் கூடிய உடல் வீதியில் வெந்து கிடந்தால் உயிரின் நிலையை அறிந்தவர் இல்லை.

160. அத்திப் பழமான உடலும் அரைக்கீரை விதையான உடலும் இரு வினைகளின் பயனாக உயிர்க்கு உண்வாய் சமைத்து உலகில் பிறக்கச் செய்தனன். அத்திபழமான ஊழ்வினையை அரைக்கீரை விதையான உயிர் உண்டு கழித்து விட்டது. ஆதலால் உயிர் நீங்கிய உடம்பைச் சுடுவதற்கு துணிந்தனர். அழுகை ஒலியுடன் அதை சுடுகாட்டிற்கு எடுத்துக் கொண்டு போயினர்.

161. உடல் என்ற வீட்டிர்கு மேல் கூரையும் இல்லை கோழேயும் இல்லை.இடகலை பிங்கலை என்ற இராண்டு கால்கல் உண்டு. சுழுமுனை என்ற ஒன்றும் உள்ளது இப்படி கூரையால் மேயப்பட்டவர் சுழுமுனை வழி செல்லாமல் இருந்தால் வெண்மையான சுக்கிலத்தல் செய்த உடம்பு வெள்ளி கோவில்போல் இருந்தாலும் அழிந்து விடும்.

162. உயிர் நீங்கப் பெற்ற உடம்பு அங்கு கிடந்தது.. இதுவரை அது கொண்டிருந்த இயற்கையான பொலிவு இல்லை. ஒப்பனைகள் இல்லை. உழைத்தல் உண்டல் ஓடல் ஆடல் பாடல் முதலிய எந்த தொழிலும் அதனிடத்து இல்லை. இருக்கும் அதை நீக்க அருட் பாடல்களைப் பாடுகின்றனர். சிலர் இசையுடன் ஒப்பாரி பாடி அழுகின்றனர். சிலர் வேண்டிய பொருட்களுடன் சுடுகாட்டிற்கு எடுத்துச் சென்று தீயிட்டு எரித்தனர்.

163. கருப்பையில் பதியும் கரு முன்னூறு நாளில் வளர்ந்து பிறந்தது. அவ்வுடல் யார் விருப்படியும் உருவானது அன்று. அறிவு குறைந்தவர்களே பன்னிரண்டு ஆண்டுகலில் அஃது உலக இயல்பை பொருந்தியதாய் விளங்கும். எழுபது ஆண்டுகளில் மடியும் நிலையை அறிவீர்!

164. அகல் என்ற உடல் இருக்க ஒளியான உயிரை இயமன் எடுத்துச் சென்றான். இதை அறியாதவர் உடம்பு அழிவதை அறியாது புலம்புகின்றனர். பிறப்பு எனும் வீடியலும் இறப்பு என்ற இருளும் மாறி மாறி வரும் என்பதை ஆறியாதவரே!. அறியார் நிலையில்லாத உடலை நிலையானது என நம்பி பற்ரிக்கொண்டு வருந்துகின்றனரே!

165. மடல்கள் மலர்ந்த கொன்றை மலரை அணிந்து மாயைக்கு ஆதாரமாய் இருப்பவனான சிவன் உண்டாக்கிய உடலிலும் உயிரிலும் கலந்து நிற்கும் உருவத்தை வழிபடாமல் அவர்மேல் விருப்பமிக்க சொந்தங்கள் குடல் கிழிய கதறி துன்பம் மிகப்பெற்று எழுவகையான் நரகில் இருப்பதுபோல் துன்பபட்டு வருந்துவர்.

166. வெண்கொற்றக் குடையும் குதிரை சேனைகளும் செங்கோலும் கொண்டு நான்கு புறமும் மக்கள் சூழ நடுவே சென்றாலும் அவருக்கும் அழிவு வரும் காலத்தே அவ்வுயிர் இடம் வல்மாய் சுழ்ன்று நிற்கும்.

167. உடல் என்ற தோல்பையில் இருந்து வினை முடிவு எய்திய அதன் பயனை அனுபவிக்க உயிர் உடலான கூட்டை விட்டுச் சென்றபின் இந்த கூட்டை காக்கை கொத்தினால் என்ன! .கண்டவர் பழித்தால் என்ன! உடலை எரித்தபின் எலும்பின்மீது பால்துளி தெளித்தால் என்ன! பலரும் பாராட்டிப் பேசினால்தான் என்ன!

#####

புதன்கிழமை, 11 December 2019 06:57

உபதேசம்!

Written by

ஓம்நமசிவய!

களியானைக் கன்றைக் கணபதியைச் செம்பொன்
ஒளியானைப் பாரோர்க் குதவும் - அளியானைக்
கண்ணுவதும் கைத்தலங்கள் கூப்புவதும் மற்றவன்தாள்
நண்ணுவதும் நல்லார் கடன்!

#####

உபதேசம்!

113. விண்ணுலகமான தன் உலகைவிட்டு நீங்கி உயிர்களின் நல்வினை தீவினைகளுக்கு ஏற்றவாறு திருமேனி தாங்கி குளிர்ச்சியான் தன் திருவடியை உயிர்களுக்கு பாதுகாப்பாய் தந்து உள்ளே நின்று உடலை உருகச் செய்து ஒப்பில்லாத ஆனந்ததத்தை கண்ணில் காட்டி ஆணவம், கன்மம், மாயை பாசம் ஆகியவற்றை நீக்கியருளினான்.

114. நெற்றிக்கண்ணுடன் இருப்பவனான சிவன் ஆணவம், கன்மம் மாயை ஆகியவற்றை நீக்கி பாசஇருள் வந்து சேராவண்ணம் சிவசூரியனை உதிக்கவைத்து பளிங்குபோன்ற சிவனில் பவளம் போன்ற செம்மையான அருள் பேரொளியை பதியச் செய்தான்.

115. சிவன், ஜீவன், பந்தம் என்ற மூன்றில் சிவனைப்போன்றே ஜீவனும் பந்தமும் பழமையானவை. அவைகள் சிவனை சென்று அடையாது. சிவன் உயிர்களிடம் நிலைபெற்றால் பசு என்ற உயிர்தன்மையும், பாசம் என்ற பந்தமும் நீங்கிவிடும்.

116. மூங்கில் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசும்போது ஏற்படும் தீயைப் போன்று உடல் என்ற கோவிலில் குடியிருக்கும் நந்தி ஒருதாய் தன் சேயின் அழுக்கை மாற்றுவதுபோல் உயிர்களின் மும்மலங்களின் அழுக்கை மாற்றும் உடலில் உதிக்கின்ற சூரியன் ஆகும்.

117. ஜீவனும் அதை மறைத்துள்ள பாசமும் சூரிய காந்தக்கல்லும் அதைச் சுற்றியுள்ள பஞ்சையும் போன்றது. சூரியகாந்தக்கல் தன்னை சூழ்ந்துள்ள பஞ்சை சுடாது. ஆனால் சூரிய ஒளியில் பஞ்சை சுட்டு எரித்துவிடுவதைப்போல் ஜீவனது அறிவு நந்தியின்முன் பாசம் நிங்கி இருக்குமே.

118. ஆணவம், கன்மம், மாயை மாயேயம், திரோதயம் ஆகிய மலப் பாசங்களை நல்ல சதாசிவன் முதலிய ஐவரும் கெடுத்து பெருவெளியில் நின்று பற்றுவன வற்றையெல்லாம் நந்தியம்பெருமான் அழித்தருளினான்.. உயிர்க்கு உயிராய் எழுந்தருளி இருக்கும் சிவன் உள்ளே உள்ள வாசனைகளையும் நீக்கியருளினான்.

119. உயிர் அறிவு சுவை, ஒளி, ஊரு, ஓசை, நாற்றம் என்ற ஐம்புலன்களுடன் கூடிவழி அறியாது வெள்ளச் சூழலில் சிக்கியதுபோல் மயங்கி நிற்கும் போது சிற்றறிவு பேரறிவில் சென்று அடங்கியது போன்று குரு நந்தியெம்பெருமான் தெளிவைத் தந்து வழியைக் காட்டி அழைத்துச் செல்வான்.

120. பசுவின் பாலைக் கலந்த நீரை பிரித்தெடுக்கும் தன்மை கொண்டது அன்னப் பறவை.. அதுபோன்று பெருவெளியில் ஆடும் அம்பலவாணனின் கூத்தே உயிர்களிடத்திலிருந்து வினையைப் பிரித்துவிடும். அதனால் தீமை காரணமாக கர்ம காரணங்களில் பொருந்தியுள்ள புண்ணியங்கள் ஏழு பிறவிகளிலும் வறுக்கப்பட்ட விதைபோன்று பய்னை அளிக்காது.

121. பிறவிக்கு காரணமான கன்மத்தை அழித்து மேல் நிலையான விழிப்புடன் இருந்து ஒன்றையும் பற்றாமல் இருக்கும் நிலையிலே தூய நிலை அடைந்து பந்தங்களை நீங்கி புலன்கள் தம் வழி செல்லாமல் உயிர் வழி நின்று சிவயோகியர் உடல் அறிவும் செயலும் இல்லாது இருப்பர்.

122. சிவயோகம் என்பது இது அறிவுப் பொருள்கள், இது அறிவற்றப் பொருள்கள் என்பதை விவேகத்தால் அறிந்து சிரசால் அடையும் சிவராச யோகத்தை அறிந்து அங்கு இருக்கும் சிவஒளியில் புகுந்து வேறுவகையான அபயோகம் மேற்கொள்ளாமல் தன் பதியான பரமகாய மண்டலத்தில் உடம்பை வருத்தாமல் சுழுமுனை வழியாய் உணர்வை சிரசுக்கு கொண்டுவரும் நவயோக நெறிதனை நந்தியெம்பெருமான் அருளினான்.

123. பெருமான் உலகம் எங்கும் சிவமாய இருக்கும் உண்மையை எனக்கு உரைத்தான். அது தேவரும் அறியா இன்ப உலகம். பெருவெளியில் திருநடனம் செய்யும் திருஅடியை அடியேனுக்கு சூட்டினான். பேரின்பத்து பெருவெளியையும் எனக்கு அருளினான.

124. ஆகாயமான ஆன்மா பெருவெளியில் சிவனுடன் கலக்கின்ற விதத்தையும், சிவன் இச்சையில் ஆன்மாவின் இச்சை அடங்கிய் விதத்தையும் சிவ ஒளியில் ஆன்ம ஒளி அடங்கிய விதத்தையும் அறிவில் கண்டவரே சிவ சித்தர் எனப்படுவர்.

125. சிவலோகத்தில் அடையத் தக்க பேரின்பத்தை சாமதி நிலையிலே இங்கேயே பெறலாம். நாதத்தையும் நாதமுடிவான நாதாந்தத்தையும் தமக்குள்ளே காணலாம். அவர்கள் ஆறிவு அற்றவர்களாய் குற்றமில்லாதவராய் தூய இன்பத்தில் இருப்பர். அந்த மேல் நிலையில் உள்ள சித்தர்கள் முத்திக்கு வழியாக உள்ளது முப்பத்தாறு தத்துவங்களே!.

126. ஆகமங்கள் கூரும் பலபடியாய் இருக்கும் முப்பத்தாறு தத்துவங்களையே முத்தி பெறும் ஏணியாகக் கொண்டு ஒப்பில்லா சிவானந்தத்தை தரும் உள்ளொளியில் புகுந்து சொல்வதற்கு அரிய பெருமையுடைய சிவத்தை தரிசித்து தான் தெளிவடைந்த உண்மையை உணர்ந்து சிவமாக விளங்குவர்.

127. சிவத் தன்மையை அடைந்தவர் எங்கும் நீக்கம் இல்லாது நிறைந்து இருப்பர். சிவனின் செயல் யாவற்றையும் பார்த்தவண்ணம் இருப்பர்., மூன்று காலங்களின் இயல்பை உணர்ந்திருப்பர். தமக்கென்று ஒரு செய்ல இல்லாது இருப்பர்..

128. சோம்பர் தன் செயலற்று சிவச் செயலாக இருப்பர். அவர்கள் தங்கியிருப்பது பெருவெளியான சிவவெளியில் அவர் பேரின்பம் அனுபவிப்பதும் அந்த பெருவெளியிலே. அவர் தன் உணர்வு மறைக்கும் எட்டாத முடிவிடமான சிவ வெளியில் திருமுடி உணர்வுடன் ஒன்றி அனுபவித்து மறைவான சுருதியில் நினைவு அறுதலையே காண்பர்.

129. நாதந்த நிலையில் இருந்து சிவ உலகத்தை யோகநிலையில் கண்டனர். தம்முள்ளே சிவள் பொருந்தியிருப்பதையும் அறிந்தவர். அவரே சிவயோகமான பேரின்பத்தை தன்னுள் கண்டு அனுபவிப்பவர். அவர் நிலைபற்றி அனுபவம் இல்லாதவர் கூறுவது எப்படி!

130. அறிவிற்கு எல்லாயாய் இருக்கும் சிவன் தம்மை எம்முறையில் உயிர்கள் அணுகுகின்றார்களோ அம்முறையில் அவர்களுக்கு அருள் செய்வான். பழமையான அந்த சிவன் உமையம்மை காணும்படி நடனம் ஆடுபவன். அவன் செவ்வானத்தைக் காட்டிலும் மிக்க செம்மையான ஒளிவீசும் மாணிக்கமாவான்.

131 மாணிக்கச் சிவந்த ஒளியுள் மரகதம் போன்ற பச்சைஒளி அந்தச் சிவந்த ஒளியுடன் கலந்து பச்சைநிற மண்டபமாய் மாற்றுக்குறையாத பசும்பொன் பெருவெளியில் நின்று ஆடும் கூத்தை வணங்கித் தொழும் எத்தகைய பேறு பெற்றவர்கள் சித்தர்கள்.

132. பேரொளியான பொன் ஒளியில் விளங்கும் சிவ யோகியர் உலகத்தைவிட்டுப் பிரிந்து போகாது உலகத்தில் நின்று உலகத்து உயிர்களுக்கு உதவுவதையே விரும்புவர், உலகத்தில் உலக சேவை செய்பவராக இருந்தாலும் பந்தமின்றி செய்வதால் திரும்பவும் பிறக்காத பெரும் பேறு பெற்றவற்களாயினர்..

133 பெருமானைப் போன்று பெருமை, சிறுமை, அருமை, எளிமை ஆகியவற்றை உணர்ந்து அறிப்வர் யார்.! அவர்கள் ஒருமைப்பாட்டுடன் ஆமைபோல் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கி உள்ளுக்குள் இழுத்து கொண்டு பெருமை சிறுமை இரண்டையும் குற்றம் இல்லாமல் உணர்ந்திருப்பவரே சாதகர்.

134. குற்றம் அற்ற பாலினுள் நெய் கலந்திருப்பது போல் எண்ண அலைகளில்லா மனதில் நீக்கம் இல்லாமல் நிறைந்திருக்கும் நல்ல ஆசிரியன் சொல்லும் உபதேசத்தை உணர்வோர் உடம்பு ஒழிந்தால் அவர்கள் எல்லையற்ற அகண்ட சோதியுடன் கலந்து அதுவும் சிவம் ஆகும்.

135. சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் எனும் ஐந்து தன் மாத்திரைகள் அறிவற்ற அகங்காரத்தில் ஒடுங்கும். அறிவு மயமான ஆன்மாவிற்கு ஒடுங்க சிவனைத் தவிர வேறு இடமில்லை.. பெருவெளியில் இருக்கும் சிவஒளியில் ஆன்ம ஒளிபொருந்தும். என்னை பொருளாகக் கொண்டு தன்மையை எண்ணி அருள் நீரால் எனை ஆட்கொள்க!

136. கடல் நீரில் உள்ள உப்புத் தன்மையானது சூரியன் வெப்பத்தால் உப்பாகி உப்புக் கல்லாக மாறும், அவ்வடிவம் மீண்டும் நீருடன் சேர்ந்து நீராக மாறும். அதுபோல் சொன்னால் சிவன் சிவத்துள் அடங்கும்.

137. எல்லாவற்றையும் கொள்ளும் இயல்பான இறைவனின் எல்லையில்லாத பரப்பினுள் உயிரின் எல்லையான அண்டகோசம் பொருந்தியுள்ளது.. பேரண்டத்தில் ஜீவனது அண்டகோசம் அடங்காமல் வேறு எங்கு அடங்கும். உடம்பில் நின்ற உயிர்கள் தாம் சேரும் இடத்தினை ஆராயின் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதரமாயுள்ளது இறையின் திருவடியே ஆகும்.

138. ஒளியான திருவடியெ சிவம். நினைத்துப் பாத்தால் அந்த ஒளியே சிவம் உறையும் உலகம், மேலும் சொல்லப் போனால் அந்த ஒளியே சிவனை அடைவதற்குறிய நெறியாகும். உள் நோக்கம் கொண்டவர்க்கும் அந்த ஒளியே புகலிடம் ஆகும்.

139. சிவகுருவை பேரொளியாக சிரசின் மேல் காணுதல் தெளிவை அளிக்கும் நந்தியின் திருப்பெயரான ஐந்தெழுத்தை ஓதுதல் தெளிவைத்தரும். சிவகுருவின் உபதேசத்தை ஒலியாய் கேட்பதும் தெளிவை அளிக்கும். சிவகுருவின் திருமேனியைச் சிந்திப்பதும் தெளிவைத் தரும்.

140 உயிர்கள் தத்துவங்களை விட்டு விட்டு சிவகுருவைச் சந்திக்கின்ற பேற்றைப் பெற்றால் சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் எனும் புலன்வழி ஓடும் மனம் உயிர்வழி செல்லும். அதனால் ஐம்புலன்களும் சுவை கெட்டு அவைகளே ஆன்மாவை இறைவன் வழி செலுத்தி விடும்.

141. இடைவிடாமல் சந்திப்பது நந்தியின் திருவடியைத்தான். சிந்திப்பதும் இறைவனின் திருமேனியைத்தான். நாவினால் துதித்து வணங்குவதும் அவனின் திருப்பெயரைத்தான். அடியேனின் அறிவில் நிற்பதும் நந்தியின் பொற்பாதங்களே!

142. மேன்மையான திருவடி ஞானத்தை அளிக்கும் நந்தியம்பெருமானை அறிவில் கொண்டு எண்ணிப் புண்ணியம் மிக்கவர் நாதனின் நடனத்தை கண்கள் நிறைந்து மகிழ ஆனந்திப்பர் அவர் வேத நாதம் ஒலிக்க சிவபெருவெளியில் விளங்கி இருப்பர்.

####

செவ்வாய்க்கிழமை, 10 December 2019 08:14

திருமூர்த்திகாளின் வரலாறு!

Written by

ஓம்நமசிவய!

மொழியின் மறைமுதலே, முந்நயனத் தேறே
கழியவரும் பொருளே, கண்ணே - செழிய
கலாலயனே, எங்கள் கணபதியே, நின்னை
அலாலயனே, சூழாதென் அன்பு!

#####

திருமூர்த்திகாளின் வரலாறு!

103. அளவில்லாத இளமைப் பருவமும், எல்லையில்லா அழகும், எல்லை இல்லாத இறுதியும், அளக்கும் காலம் எனும் நான்கையும் உணர்ந்து ஆராய்ந்தால் உயிர்களுக்கு நலம் செய்யும் சிவசங்கர் எந்த வகையிலும் குறைவு இல்லாதவன். அவன்தன் அடியவரால் சொல்லப் பெரும் எல்லையில்லா பெருமை எல்லாம் திருமாலுக்கும் பிரமனுக்கும் வருமோ. வராது.

104. மூலாரத்தில் உறையும் உருத்திரன் ,நீலமணி நிறமுடைய திருமால், சுவாதிட்டானத்தில் உள்ள படைக்கும் பிரமன் ஆகிய மூவரையும் ஆராய்ந்தால் தொடர்பில் மூன்றும் ஒன்றே என நினையாமல் வெவ்வேறானவர் எனக் கருதி முரண்பட்டவர்களாக நிற்பது அவர்களின் அறியாமை.

105. நல்வினை தீவினைகளுகு ஏற்ப உடலை படைத்துக் காத்து அழிக்கும் மூவர் ஆட்சிக்கும் அப்பால் உள்ளான் சிவன்.. மூவர் உருவாவதற்கு கார்ணமான மூலப் பொருள் சிவனே யாகும். அவரே பெருந்தெய்வம். குற்றமுடையவர் அது தெய்வம் இது தெய்வம் என மயங்குவர். மாசற்ற தூய்மை உடையோரே மூலமான பெருமானே மேலான கடவுள் என உணர்வர்.

106. நான்முகன், திருமால், ருத்திரன் என்ற மூவருடன் மகேசுவரன், சதாசிவம் இருவரையும் சேர்த்தால் ஐவராக சிற்றம்பல சபையில் விளங்குவான். ஆறு ஆதாரங்களும் மகேசுவர, சதாசிவம் பொருந்திய இரண்டும் ஒன்றொடு ஒன்றாகி ஜீவர்கள் உலக நோக்கில் உள்ளபோது சகஸ்ரதளம் கவிழ்ந்தும், சிவமுகமாக உள்ள்போது சகஸ்ரதளம் நிமிர்ந்தும் இருக்கும். அப்போது விந்து-ஒளியாக நாதம்-ஒலியாக அந்தச் சபையில் இருப்பவருக்கு சங்கரன் எனப்பெயர்.

107. ஜீவன்கள் அடையும் பயன் தெரிந்து சிந்திக்கும் போது நான்முகனும் திருமாலும் வேறு வேறானவர் இல்லை. முன்று கண்களையுடைய சிவன் வழிநின்று படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்ற முத்தொழில்களைச் செய்பவர் ஆவர். ஆதலின் அத் தேவர்களால் பயனடையலாம்..

108 அழியாத தன்மை கொண்ட தேவர்கள் நிறைந்த சபையில் வெண்ணிறப் பெருமானை நான் வணங்கவும், அவர் நீ திருமாலுக்கும் முதல் தொழிலாகிய படைப்பைச் செய்யும் பிரமனுக்கும் நிகராவாய். ஆதலால் மண்ணுலகில் திருவடி ஞானத்தை அளிக்கும் போதக ஆசிரியனாய் இருப்பாய் என அருளினன்.

109. தேன் நிறைந்த கொன்றை மலர் மாலையணிந்த சிவன் காத்தருளும் உடல் வேறு. அவர் பாடலால் வானவர் என்றும் மனிதர் என்றும் சொல்லப்படுகின்றனர். அதுதவிர வேறு ஒரு சிறப்பும் உயிர் வகையில் இல்லை.. தனித் தெய்வம் என்பது எல்லோராலும் விரும்பும் ஒப்பற்ற சிவனே. உடல் விரும்பி வாழ்வோர் சிவபெருமானை அறிவதே பிறவிப் பேறாகும்.

110. பேரொளியாய் விளங்கும் சிவன் நான்முகன், திருமால், உருத்திரன் என மூவராகவும் மகேசுவரன் சதாசிவன் ஆகியோருடன் சேர்ந்து ஐவராகவும் விளங்குவதை அறியாத மூடர், முறமையாக ருத்திரன், திருமால், நான்முகன் என வேவ்வேறாகக் கருதி அவர்களைப் பற்றி பேசுகின்றார்களே அவர்களின் பேதமை என்னே!

111. உலகில் மேலான சிவமாய் எல்லாவற்றிலும் உள்ளும் புறமுமாய் விருப்பத்தை உண்டாக்குவதில் திருமாலாய், படைத்தலில் நான்முகனாய் தகுதிக்கு ஏற்ப ஒருவரே பலப் பல தேவராக விளங்காதவாறு மறைவாக உருத்திரனாக விளங்கிச் சம்காரத் தொழிலைச் செய்பவன் அவன்.

112 .பரம் பொருளின் ஒரு கூறான சதாசிவமான நந்தியம் பெருமான் வான் கூற்றில் பொருந்தி எல்லாத் தத்துவங்களிலும் ஊடுருவி வேறாய் உள்ளான். அவனே உடலாகவும் பிராணவடிவுமாய் உள்ள தலைவன் மற்ற கூறு பரந்த வடிவாய் உள்ளது.

#####

புகைப்பட தொகுப்பு

வீடியோ தொகுப்பு

தலைவர்

குருஸ்ரீ பகோரா கயிலைமணி ப.கோவிந்தராஜன்.
துணைக்கோட்டப் பெறியாளர்
(பணி ஓய்வு). பி.எஸ்.என்.எல்.
ஈரோடு-638 001.
-94428 36536,75982 36536.
-0424 2280142
Email:[email protected]

மேலும் அறிய...

செயலாளர்

மா.முத்துச்சாமி.
மக்கள் செய்தி தொடற்புத் துறை
(பணி ஓய்வு).
ஈரோடு-638 001.

மேலும் அறிய...

பொருளாளர்

கோ.ரவிசங்கர். எம்.இ., எம்.பி.ஏ
என்ஜினியரிங் மேனேஜர்.
எல்& டி. கட்டுமானப்பிரிவு,
சென்னை-600 089.

மேலும் அறிய...

அறங்காவலர்

ம.செந்தில் இளவரசன்.
உரிமையாளர், ‘இந்தியன்’ உதிரி பாகங்கள்.
தாம்பரம்-600 048.

மேலும் அறிய...

பொருளடக்கம்

17199527
All
17199527
Your IP: 162.158.78.190
2020-06-04 10:13

செய்திமடல்

புகுபதிகை படிவம்

 

tree-2.jpg tree-1.jpg tree-3.jpg
organ-2.jpg orrgan-1.jpg orrgan-3.jpg
eye2.jpg eye1.jpg eye3.jpg
blood-03.jpg blood-01.jpg blood-02.jpg